Quy trình triển khai dự án của GEER

Bước 1

Lấy yêu cầu từ khách hàng, phân tích yêu cầu, xây dựng timeline cơ bản và đưa ra báo giá

Bước 2

Tiến hành ký kết hợp đồng, đặt cọc 50% giá trị hợp đồng.

Bước 3

Tiến hành phát triển dự án, xây dựng timeline chi tiết cho dự án

Bước 4

Hoàn thiện 100% dự án. Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại. 

Bước 5

 

  • Tiếp tục hỗ trợ đến khi nào mọi thứ hoạt động ổn và hiểu rõ hết về cách thức vận hành của hệ thống
  • GEER tiếp tục hỗ trợ miễn phí trong vòng 1 năm