Đăng ký tên miền

Tra cứu tên miền

Bảng giá tên miền (Chưa VAT)

Tên miền

Đăng ký mới

TransferGia hạn

.com

250,000 đ

250,000 đ250,000 đ

.net

340,000 đ

340,000 đ

340,000 đ

.org

310,000 đ

310,000 đ

310,000 đ

.info110,000 đ305,000 đ305,000 đ
.biz170,000 đ325,000 đ325,000 đ
.vn750,000 đ750,000 đ500,000 đ
.com.vn650,000 đ650,000 đ400,000 đ